Site Tools

Current Size: 100%

Polish

Centrum Pomocy Prawnej jest harytatywną organizacją która darmowo usługuje w sprawach cywilnych mieszkanców Filadelfi którzy mają niskie zarobki. 

SNAP (kupony żywnościowe), wsparcie pieniężne na wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, wsparcie pieniężne na wydatki związane z opieką nad dziećmi w trakcie pobytu w pracy (CCIS), programy pracownicze i edukacyjne, zasiłki na ogrzewanie (LIHEAP)

North Philadelphia Law Center
Poniedziałki, środy i piątki
9.00–12.00

Informacje w rejestrze sądowym z tytułu stosowania przemocy wobec dzieci lub ich zaniedbywaniem powodujące problemy z zatrudnieniem lub uzyskiwaniem świadczeń rządowych

Center City Office
Monday – Friday
9:00am - 12:00pm

Problemy z zadłużeniem i problemy konsumenckie związane z uporczywymi próbami odzyskania długu przez wierzycieli

North Philadelphia Law Center
Poniedziałki, środy i piątki
9.00–12.00

Niepełnosprawność

North Philadelphia Law Center
Poniedziałki, środy i piątki
9.00–12.00

Brak zapłaty za wykonaną pracę, dyskryminacja w zakresie zatrudnienia

Center City Office
Poniedziałek–piątek
9.00–12.00

Pomoc w sprawach prowadzonych przez Agencję Ochrony Społecznej Dziecka – DHS (pomoc prawna dla rodziców)

Center City Office
Poniedziałek–piątek
9.00–12.00

Pomoc w sprawach dotyczących właścicieli nieruchomości mieszkalnych

North Philadelphia Law Center
Poniedziałki, środy i piątki
9.00–12.00

Save Your Philly Home
tel. 215-334-4663

Pomoc w sprawach dotyczących osób wynajmujących nieruchomości mieszkalne

Center City Office
Poniedziałki i środy (tylko lokatorzy lokali prywatnych)
Wtorki i czwartki (lokatorzy lokali miejskich/PHA)
9.00–12.00

Pomoc w zakresie uzyskania dokumenty tożsamości

North Philadelphia Law Center
Poniedziałki, środy i piątki
9.00–12.00

Pomoc w zakresie pokonywania barier językowych

North Philadelphia Law Center
Poniedziałki, środy i piątki
9.00–12.00

Ubezpieczenie medyczne

North Philadelphia Law Center
Poniedziałki, środy i piątki
9.00–12.00

Oszustwa konsumenckie

North Philadelphia Law Center
Poniedziałki, środy i piątki
9.00–12.00

Seniorzy

North Philadelphia Law Center
Poniedziałki, środy i piątki
9.00–12.00

Ubezpieczenia społeczne / program dodatkowych emerytur Supplemental Security Income (SSI)

North Philadelphia Law Center
Wtorki i czwartki (brak niepełnosprawności potwierdzonej przez Social Security Administration)
9.00–12.00

Poniedziałki, środy, piątki (pozostałe problemy związane z Social Security Administration)
9.00–12.00

Center City Office
Poniedziałek–piątek
9.00–12.00

Zakłady użyteczności publicznej (możemy reprezentować wyłącznie osoby, którym zakład użyteczności publicznej odłączył media)

North Philadelphia Law Center
Wtorki i czwartki
9.00–12.00

Center City Office
Poniedziałek–piątek
9.00–12.00